Azərbaycan tarixi narın yetişdirilməsi mədəniyyəti ilə qırılmaz şəkildə bağlıdır. Nar, ənənəvi olaraq, Azərbaycanın, demәk olar ki, bütün regionlarında yetişdirilir. Nar Azərbaycanın ən sevimli meyvələrindən biridir. Azərbaycan iqlimi öz unikallığı ilə seçilir; on bir iqlim tipinin doqquzu Azərbaycanda mövcuddur. Nar adətən yarı-quru mülayim və subtropik iqlimdə yetişdirilir və mülayim qış və qızmar yay müşahidə edilən regionlara təbii yolla uyğunlaşır. Bu meyvə ölkəmizdə geniş şəkildə yetişdirilən və istehlak edilən meyvədir. Azərbaycan – "kral meyvəsinin" bütün növlərinin yetişdirildiyi yeganə ölkədir.