pomegranate products

ANİİA

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu siyasəti ölkəmizdə digər sektorlarda olduğu kimi qeyri-neft sektorunun inkişafına da xüsusi təkan verir.Xüsusilə, aqrar bölmənin inkişafına göstərilən diqqətin nəticəsində bu sahədə müxtəlif assosiasiyaların yaranması və fəaliyyətinin uğurlu inkişafı üçün əlveriş...

Ətraflı
pomegranate products

Məhsul və İstehsalçılar

Azərbaycanın "şah meyvəsi"nin yetişdirilmə tarixi vətənimizin tarixi qədər qədimdir. Ölkəmizin iqliminin unikallığının da verdiyi üstünlük hesabına narın yetişdirilməsi üçün münbit şərait demək olar ki vətənimizin hər bir bölgəsində mövcuddur. Əsasən yarı-quru mülayim və subtropik iqlimdə yetişdirilsə...

Ətraflı